Pakkegods

Alle busser har mulighet til å ta med bussgods og pakker til/fra holdeplasser.
Alle pakker og frakter skal forhåndsbetales (ved levering) og må leveres og hentes på bussen.
For faste forsendelser kan det avtales egne rutiner og priser.

Pakkegodstakster fra 01.02.18

 • Gjelder for sendinger over hele Oppland fylke, samt sendinger mellom Oppland og Hedmark fylker.
 • For sendinger av flere kolli til samme mottaker beregnes frakt etter samlet vekt. For bussgods kan ingen kolli være over 25 kg.
 • Det beregnes ikke tillegg for omekspedering over flere trafikkselskaper i et eller begge fylker.
1 kg 5kg  10kg 25kg 50kg 75kg 100kg 125kg 150kg 175kg 200kg 225kg 250kg 275kg 300kg
 85,- 110,-  120,-  155,-  225,-  260,-  300,-  345,- 450,- 540,- 630,- 730,- 830,- 930,- 1035,-
 • Volumgods: 3,5 dm = 1 kg
 • Alle priser er inkl. 25% mva.

 

Takster ekspressgods pr 01.01.18

 • Gjelder for fylkeskryssende sendinger.
 • Følgende gods tas ikke med:
  • Pakker som krever bussbytte (unntatt bytte på Fagernes Skysstasjon).
  • Farlig gods (ADR).
  • Ferskvarer som kan lukte eller lekke (f.eks. grønnsaker og rakfisk).
  • Ferskvarer som kjøtt og fisk.
  • Dyr.

Vekt/kg

0-250 km over 251 km
0,0 - 1,0 140,- 150,-
1,1 - 5,0 160,- 200,-
5,1 - 20,0 220,- 270,-
20,1 - 30,0 290,- 340,-
 • 1 kg = 3,5 l   30 kg = 105 l
 • Takst pr. enkeltkolli
 • Alle priser er inkl. 25% mva.

Valdresekspressen/Øst-Vest Xpressen kan ta med bussgods og ekspresspakker på blant annet følgende strekninger:

 • Lillehammer-Gjøvik-Dokka-Fagernes-Håbakken/Lærdal-Voss-Bergen
 • Oslo-Hønefoss-Fagernes-Beitostølen
 • Oslo-Hønefoss-Fagernes-Tyinkrysset-Øvre Årdal-Årdalstangen
 • Oslo-Hønefoss-Fagernes-Håbakken-Voss-Bergen

 

Mer info: Tlf: E-post
Fagernes Skysstasjon 61 35 94 00  
JVB  61 36 59 00 jvb@jvb.no